Beter benutten

Opdracht van het college aan Sport050 om sportaccommodaties om een hogere bezettingsgraad te bereiken. Dit heeft vooral betrekking op veld- en zaalsport. De Sportkoepel volgt het traject vanuit een positie in de klankbordgroep.