Sportkoepel Groningen

Bezig met

Card image cap
Kleedkamer norm

Samen met de KNVB en KNKV zijn we in gesprek met de gemeente over hoeveel kleedkamers er per sportpark zouden moeten zijn. In verband met de veranderingen in de sport, is het noodzakelijk om te kom...

Lees meer >>
Card image cap
Integratie Haren/Ten Boer

De samenvoeging van de gemeente Haren en Ten Boer bij de gemeente Groningen heeft de nodige consequenties voor de verenigingen in deze gemeenten. De Sportkoepel volgt het integratieproces teneinde...

Lees meer >>
Card image cap
Sportbegroting (werkgroep 0)

Tijdens de oprichting van de Sportkoepel is een werkgroep geformeerd die als opdracht had om de sportbegroting uit te pluizen. Daarmee wordt inzicht verkregen in de manier waarop de financiële midd...

Lees meer >>
Card image cap
Vervangingen en Investeringen (VIP/MOP)

Jaarlijks wordt er een voorstel gedaan om accommodaties te vervangen of onderhoud te plegen. De Sportkoepel kijkt mee of het proces goed doorlopen wordt en er een afweging wordt gemaakt op basis va...

Lees meer >>
Card image cap
Zaaltekort 2019

Door de sloop van sporthal De Wijert en het Corpushuis is er minder zaalruimte beschikbaar voor seizoen 2019-2020. Dit levert diverse verenigingen problemen op met het onderbrengen van hun leden. D...

Lees meer >>
Card image cap
MeerJarenProgramma Sport

In 2016 is het MJP Sport unaniem vastgesteld in de raad. De Sportkoepel heeft veel input geleverd door middel van werkgroepen bestaande uit verenigingsbestuurders advies te geven via de Expertmeeti...

Lees meer >>
Card image cap
Losse financiele onderwerpen
  • Jeugd Sport Fonds en Stichting leergeld, uitzoeken hoe deze middelen worden ingezet;
  •  Zwemtarieven, verenigingen huren voor commercieel tarief voor schoolzwemmen;
  • Spuk, BTW-...
Lees meer >>
Card image cap
Lokaal sportakkoord

In navolging van het landelijke Sportakkoord worden lokaal sportakkoorden opgesteld, begeleid door lokale sportformateurs. De Sportkoepel draait hier in mee om te garanderen dat verenigingen als sp...

Lees meer >>
Card image cap
Beter benutten

Opdracht van het college aan Sport050 om sportaccommodaties om een hogere bezettingsgraad te bereiken. Dit heeft vooral betrekking op veld- en zaalsport. De Sportkoepel volgt het traject vanuit een...

Lees meer >>
Card image cap
Capaciteitsonderzoek

De gemeente gaat in 2019 opnieuw een capaciteitsonderzoek laten uitvoeren. De Sportkoepel wil dat er rekening gehouden wordt met de lokale situatie en dat er een reëel beeld van de toekomstige beho...

Lees meer >>
Card image cap
Gelijkspeelveld

Sinds 2015 is de Sportkoepel bezig met de invoering van het gelijkspeelveld voor de veldsporten in de gemeente Groningen. Het gelijkspeelveld voor de ander sportdomeinen (zaal, water, ijs) moeten n...

Lees meer >>
Card image cap
LED verlichting

In het kader van verduurzaming worden de Groningse sportvelden uitgerust met LED-verlichting. De Sportkoepel wil dat dit kostenneutraal wordt ingevoerd, zodat verenigingen niet meer gaan betalen.

Lees meer >>