Sportkoepel Groningen

Bezig met - Archief

Card image cap
Zaaltekort 2019

Door de sloop van sporthal De Wijert en het Corpushuis is er minder zaalruimte beschikbaar voor seizoen 2019-2020. Dit levert diverse verenigingen problemen op met het onderbrengen van hun leden. D...

Lees meer >>
Card image cap
MeerJarenProgramma Sport

In 2016 is het MJP Sport unaniem vastgesteld in de raad. De Sportkoepel heeft veel input geleverd door middel van werkgroepen bestaande uit verenigingsbestuurders advies te geven via de Expertmeeti...

Lees meer >>
Card image cap
Losse financiele onderwerpen
  • Jeugd Sport Fonds en Stichting leergeld, uitzoeken hoe deze middelen worden ingezet;
  •  Zwemtarieven, verenigingen huren voor commercieel tarief voor schoolzwemmen;
  • Spuk, BTW-...
Lees meer >>
Card image cap
Beter benutten

Opdracht van het college aan Sport050 om sportaccommodaties om een hogere bezettingsgraad te bereiken. Dit heeft vooral betrekking op veld- en zaalsport. De Sportkoepel volgt het traject vanuit een...

Lees meer >>