Zwemtarieven

Zwemverenigingen betalen vanaf deze datum geen commercieel tarief meer voor diplomazwemmen.

Gelijkspeelveld

Eerste opstalovereenkomst getekend door VV Helpman.

Lokaal Sportakkoord

Sportkoepel ondertekent Groninger Sportakkoord en neemt plaats in stuurgroep.

Trainingsveldtarief

De geplande bezuiniging door het schrappen van het trainingsveldtarief wordt door de raad een jaar uitgesteld.

LED verlichting

Afspraak gemeente: invoering LED geen lastenverhoging voor verenigingen.

Samenwerkingsovereenkomst

De Sportkoepel tekent samenwerkingsovereenkomst met college van B&W.

Gelijkspeelveld

Sportkoepel en gemeente eens over voorwaarden Gelijkspeelveld. Sportverenigingen gaan vanaf nu onder dezelfde voorwaarden en tarieven sportvelden en accommodaties huren van de gemeente.

Sportdebat

In de kantine van DIO heeft de Sportkoepel een sportdebat georganiseerd waarbij nagenoeg alle partijen aanwezig waren.

Sportbegroting

Raadsbesluit: BTW-voordeel gemeente blijft binnen Sportbegroting.

Tariefverhoging

De voorgenomen tariefsverhoging van 160.000 Euro is door een motie van de coalitie van de baan.