Sportbegroting (werkgroep 0)

Tijdens de oprichting van de Sportkoepel is een werkgroep geformeerd die als opdracht had om de sportbegroting uit te pluizen. Daarmee wordt inzicht verkregen in de manier waarop de financiële middelen worden ingezet ten behoeve van sport. Dit leidt tot inzicht waarmee beleid kan worden getoetst.