Lokaal Sportakkoord

In navolging van het landelijke Sportakkoord worden lokaal sportakkoorden opgesteld, begeleid door lokale sportformateurs. De Sportkoepel draait hier in mee om te garanderen dat verenigingen als sportaanbidders worden meegenomen in de uitwerkingen.