Sportparkmanagement

In Groningen zijn we begonnen met een pilot om te proberen de krachten op een sportpark te bundelen. In een samenwerking met gemeente, huis voor de sport is een sportparkmanager aangetrokken voor sportpark Corpus den Hoorn die de opdracht heeft gekregen om verenigingen onderling te laten samenwerken en ook de verbinding te leggen naar andere domeinen zoals onderwijs en zorg. Als Sportkoepel draaien wij mee in de klankbordgroep en houden zo de vinger aan de pols om te borgen dat deze doelen gerealiseerd worden.

 

https://sport050.nl/nieuws/inspiratie/sportparkmanager-corpus-laat-clubs-de-krachten-bundelen/