Losse financiele onderwerpen

  • Jeugd Sport Fonds en Stichting leergeld, uitzoeken hoe deze middelen worden ingezet;
  • ¬†Zwemtarieven, verenigingen huren voor commercieel tarief voor schoolzwemmen;
  • Spuk, BTW-teruggaaf voor gemeente vanuit rijk, uitzoeken of deze is aangevraagd;
  • Indexatie tarieven, uitzoeken of de gemeente boven de cbs-norm mag indexeren;
  • 4 ton extra coalitieakkoord, uitzoeken hoe dit bedrag is opgebouwd;