MeerJarenProgramma Sport

In 2016 is het MJP Sport unaniem vastgesteld in de raad. De Sportkoepel heeft veel input geleverd door middel van werkgroepen bestaande uit verenigingsbestuurders advies te geven via de Expertmeeting. De Sportkoepel houdt de voortgang van het plan bij door de evaluaties van de gemeente te voorzien van commentaar welke meegaat naar de raad.