Alcohol controles

(17 feb ’20) Zoals eerder vermeld is er een aantal verenigingen¬†tegen een boete aangelopen voor het schenken van alcohol aan minderjarigen. Omdat zij het niet eens waren met de hoogte van het boetebedrag en met de manier waarop er is gecontroleerd, hebben verenigingen en Sportkoepel contact gezocht met wethouder Inge Jongman. Via haar is de burgermeester benaderd, die de portefeuille handhaving beheert.

Op 13 maart is er een overleg tussen de burgermeester en wethouder enerzijds en verenigingen en Sportkoepel anderzijds. Na dit overleg zullen wij op deze site de uitkomsten van het gesprek plaatsen.