Tariefverhoging (trainingsveldkorting) van de baan

(do 12 nov ’20) De gemeenteraad van Groningen heeft unaniem het amendement ‘ Reparatie trainingsveldkorting en lichtmasten sportvelden’ aangenomen. Dat betekent dat de trainingsveldkorting, die in de begroting van vorig jaar is aangekondigd en vergaande consequenties voor de tarieven zou hebben (een stijging van 39% als de korting alleen veldverenigingen zou treffen, en 10% als die zou worden omgeslagen over alle verenigingen) van de baan is. De Sportkoepel heeft er alles wat in zijn vermogen ligt aan gedaan om de korting te doen verdwijnen en is er zeer verheugd over dat het gelukt is. Het amendement is ingebracht door Christen Unie, CDA, D’66, PvdA, VVD, PVV, Student en Stad en Partij voor de Dieren: heel mooi en dat de gehele raad voor heeft gestemd: geweldig.