Gesprek Henri Bontebal

(15 sep ’23) Vandaag waren we uitgenodigd door de lokale CDA fractie om te spreken met hun landelijke partijleider Henri Bontebal. Samen met een vijftal andere vrijwiligersorganisaties, hebben we gesproken over de uitdagingen en resultaten waarmee we als burger initiatieven mee te maken hebben.

 

De boodschap was helder, ga uit van vertrouwen en verklein de regeldruk. Het pleidooi komt voort uit het feit dat vrijwilligersorganisaties onbezoldigd heel veel werk uit handen nemen van de (lokale) overheid en daarmee zouden ze dan ook vooral verwachten dat er volop steun is vanuit de politiek en het ambtelijk apparaat. Dit is in bepaalde situaties ook het geval, maar er werden ook diverse concrete situaties aangehaald waar processen stroperig verlopen of er zelfs tegenwerking wordt ervaren.

 

De heer Bontebal gaf aan zich te herkennen in deze punten en stak hierbij als politicus ook hand in eigen boezem. Het komt in feite neer op een cultuuromslag waar we allemaal onderdeel van zijn. Geen afrekencultuur, lange(re) termijn agenda’s, uitgaan van vertrouwen. Hij gaf aan hier een bijdrage te willen en gaan leveren.

 

Zie hier reportage van OogTV.