Gesprek met wethouder

(25 nov ’19) Vanavond heeft het bestuur een gesprek gehad met wethouder Inge Jongman. We hebben gesproken over twee onderwerpen, namelijk de bezuinigingsmaatregelen en de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en koepel. Dit naar aanleiding van het feit dat we als koepel niet gekend zijn in de maatregelen, ondanks dat dit wel expliciet in de overeenkomst is afgesproken. Wij wilden weten of de gemeente nog wel gelooft in samenwerking. Dit bleek inderdaad wel het geval en er is beterschap beloofd ten aanzien van de afstemming in het proces. Daarbij hebben we ook afgesproken opnieuw de financiën te gaan doorspitten om te zoeken naar alternatieve dekking voor de maatregelen. Er is toegezegd dat er serieus gekeken wordt naar de alternatieven, zodat de bezuinigingen (en vooral de verhoging van de huur van de trainingsvelden) van tafel gaan. De tarieven worden in 2020 integraal bekeken en hier zal de Sportkoepel direct bij betrokken zijn.