Gesprek wethouder

(28 feb ’20) Vanmorgen hebben Sportkoepel en Huis voor de Sport gezamenlijk gesproken met wethouder Sport Inge Jongman. Onderwerp van gesprek was de toekomst van sport en bewegen in de gemeente Groningen. Welke ontwikkelingen zien wij als sportorganisaties en wat is de visie van de wethouder hierin. Dit gesprek is qua timing precies goed, want de gemeente is bezig met het opstellen van een nieuw Beleidskader Sport. Zowel Sportkoepel als Huis voor de Sport hebben aangegeven dat het verenigingsleven en de vitaliteit daarvan van groot belang zijn om de doelen op het gebied van gezondheid te kunnen realiseren. De wethouder onderschrijft dit en