Groninger Sportakkoord

(1 nov ’19) Vandaag is het Groninger Sportakkoord getekend. Alle partijen die hebben meegewerkt aan het opstellen ervan waren aanwezig en hebben door te tekenen verbonden aan het realiseren van de doelstellingen van het akkoord. In het akkoord zijn drie maatregelen opgenomen waar de komende twee jaar aan gewerkt wordt om meer Groningers aan het sporten te krijgen. De maatregelen zijn de volgende:

  • Sportwijken Groningen (volgens model Sportwijk Beijum);
  • Sportwijk Zuid;
  • Maatschappelijke sportcoach voor mensen met een beperking (gemeente breed);

De Sportkoepel neemt plaats in de stuurgroep om er op toe te zien dat de beoogde resultaten gehaald worden. Ook zullen we er voor zorgen dat verenigingen actief betrokken worden en zij ook de voordelen gaan merken van de maatregelen. Meer informatie is bij ons secretariaat opvraagbaar.