Harmonisatie tarieven

(27 maart ’20) Afgelopen woensdag 24 maart is in de raad de meningvormende vergadering geweest over de harmonisatievoorstellen van de gemeente. De coalitiepartijen hielden de gelederen gesloten en er was felle oppositie van CDA, VVD, 100% Groningen, Stadspartij, SP en PVV. Ook hebben de een drietal voetbalverenigingen uit Haren en Glimmen gebruik gemaakt van hun inspraakrecht en zelfs een eigen amendement ingediend. De besluitvormende vergadering staat gepland op 30 maart en de gemeente gaat vooralsnog voor variant A (zie onze mail van maandag 22 maart j.l.).
Dat betekent dat de resterende taakstelling van €48.000,- structureel wordt neergelegd bij een kleine groep kleine(re) veldsportverenigingen, waaronder die van Haren en Ten Boer. Als Sportkoepel hebben wij alles in het werk gesteld om een ander keuze te bereiken waardoor het bedrag over de gehele sportsector zou worden uitgesmeerd. Ook nu zijn we nog hard aan het werk om tot die andere keuze te komen.