Harmonisatievoorstellen sporttarieven aangenomen

(1 apr ’21) Ondanks felle tegenstand van de Sportkoepel, Harener voetbalvereniging en de bijna voltallige oppositie heeft de gemeenteraad de harmonisatievoorstellen van B&W goedgekeurd. Dit betekent het volgende: 1) de tarieven van verenigingen in Haren en Ten Boer in zes jaar worden opgetrokken naar het Groninger niveau (een enorme verhoging);2) de nog resterende taakstellende structurele bezuiniging van € 48.000,- bij de veldsporten exclusief hockey wordt neergelegd; 3) voor grote veldsportverenigingen wordt dit ruimschoots gecompenseerd door de afschaffing van de 10%-regeling, maar voor kleine veldsportverenigingen gaan de tarieven zo’n 15% omhoog. Ook de voorstellen van de Harener verenigingen om een jaar uitstel ten einde voor een tariefaanpassing het gelijke speelveld voor die verenigingen te realiseren is door de coalitiepartijen afgewezen.
De Sportkoepel heeft het gehele proces rond de harmonisatie als uiterst moeizaam ervaren en beraadt zich op de de samenwerking met de gemeente.