Hoorzitting Corpus

(22 mrt ’23) De gemeenteraad heeft een hoorzitting georganiseerd om te horen wat de gebruikers van het sportpark vinden van het eindrapport van Drijver en Partners en het voorstel van het college van B&W. Het onderzoek richtte zich op de benodigde capaciteit nu en in de toekomst. Dit naar aanleiding van de ambities van FC Groningen om meer velden te willen benutten voor dames-voetbal. Het onderzoek wijst uit dat alle groeiambities niet gaan passen en dat er gebuikers zouden moeten verhuizen om niet klem te komen te zitten.

Tijdens de hoorzitting werd al snel duidelijk dat alle partijen van mening zijn dat er eigenlijk maar één scenario is en dat is dat FC Groningen op zoek moet naar een nieuwe locatie. Dit in tegenstelling tot de plannen van het college. Die zag een optie om Caribe te gaan verplaatsen en FC Groningen op het sportpark te houden. Het is nu aan het college om na te denken over wat dit betekent.

 

Artikel Oog: FC Groningen zoekt naar perspectief en is eventueel bereid om sportpark Corpus den Hoorn te verlaten | OOG Radio en Televisie (oogtv.nl)