Indexatie tarieven

(3 nov ’21) De Sportkoepel heeft het college en de raad gevraagd om de manier waarop de gemeente omgaat met de indexatie van de tarieven aan te passen. Wij zijn van mening dat de gemeente al jaren een verkeerde manier van indexeren hanteert, waardoor de verenigingen een steeds hogere bijdrage leveren aan de sportbegroting. Dit gaat stilzwijgend en met een paar procent per jaar en dat is onredelijk; te meer omdat voor de vergoedingen niet dezelfde percentages worden gehanteerd. Wij hopen dat college en raad hier gehoor aan geven.

 

Hier vind u de brief zoals verstuurd aan raad en college: Correcte Indexatie accommodatietarieven