Inventarisatie zalencapaciteit

(9 okt ’19) De inventarisatie zalencapaciteit is afgerond en er is een rapportje van gemaakt. Het wordt aan de zaalsportverenigingen toegestuurd. De belangrijkste conclusies zijn: kwantitatief is het probleem misschien niet zo groot als het leek, maar kwalitatief is het aanbod ver onder de maat. Daardoor kunnen verenigingen hun sociale rol nauwelijks vervullen: intern niet, maar zeker niet richting het sociale domein, waar de gemeente de verenigingen juist een belangrijke rol toekent.