Nieuw bestuurslid

(7 feb ’23) Vanaf heden is het Sportkoepel bestuur weer voltallig! Tijdens de bestuursvergadering die we vanavond hadden, heeft kandidaat Adriaan van Bergen aangegeven bereid te zijn om tot het bestuur toe te treden. Als overige bestuursleden zijn wij hiermee zeer verguld. Met zijn achtergrond in het basketbal als coach die diverse Groninger verenigingen en zijn rol als technisch manager van de ere-divisie club Landstede, hebben wij een ervaren kracht gevonden. Fijne bijkomstigheid is dat hij dus een zaalsportachtergrond heeft, waarmee er ook weer balans binnen het bestuur is gekomen tussen de sportdomeinen. Wij heten Adriaan van harte welkom en jullie gaan hem ongetwijfeld snel tegenkomen!