Overdragen nuts-voorzieningen

(28 sep ’23) Vanavond en afgelopen dinsdagavond vond er een informatiebijeenkomst plaats over de nuts-voorzieningen die de gemeente (sport050) levert aan de sportverenigingen. Kern van het verhaal was dat de gemeente tot de conclusie is gekomen dat zij af wil van de rol als tussenpartij bij het leveren van gas, elektra en water.

 

Aan de hand van onderzoek bij andere gemeenten, binnen de andere onderdelen van de gemeente en de teruggelopen prijsverschillen tussen grote collectieve contracten en particuliere contracten, denkt de gemeente dat het beter is dat verenigingen hun eigen energiecontracten gaan afsluiten. Dit zou al dit jaar zijn beslag moeten krijgen door een collegevoorstel dat in december moet worden vastgesteld door de raad.

 

Tijdens deze avonden wilde de sport050 graag horen hoe verenigingen aankijken tegen dit voornemen. De verenigingen waren verrast door dit voornemen en zagen de nodige organisatorische hobbels en financiële risico’s die dit met zich meebrengt. Vooral op die parken waar er sprake is van gemeenschappelijk gebruik, is het nodig dat eerst de infrastructuur goed op orde is en er duidelijke afspraken zijn over de verdeelsleutel die wordt toegepast om het gebruik te verdelen. Daarnaast kwamen er nog vragen over de noodzaak, het tijdspad en het verwachte prijspeil.

 

Als Sportkoepel zitten wij in de klankbordgroep en zullen wij deze punten ook naar voren brengen in de verdere besprekingen met de gemeente.

 

Foto: Ben Woldring nam de zaal mee in de recente ontwikkelingen van de energiemarkt.