Paneldiscussie Sociale Veiligheid

(18 sep ’23) Vanmiddag was een volgende bijeenkomst van het Sportnetwerk Groningen.¬†Centraal tijdens deze middag stond het thema Sociale veiligheid binnen de Groningse Sport. Na het openingswoord van Edith Frijlink (Sportregisseur sociale veiligheid, gemeente Groningen) werden twee initiatieven toegelicht: Wij Verenigen (Jouke Janze) en Alliantie Gelijkspelen (Stephan Hakkers & Niek Toering).

 

Hierna volgde de presentatie van het Actieplan sociale veiligheid in de Groningse sport (Magda Boven, beleidsadviseurs sport, gemeente Groningen). Met dit plan zet de gemeente in op een sociaal veilig sportklimaat voor iedere Groninger. De komende jaren wil ze hier samen met clubs, verenigingen, (sport)organisaties, sporters en gemeente mee aan de slag.

 

Als Sportkoepel zitten wij in de expertgroep en we waren tevens uitgenodigd om mee te doen aan de paneldiscussie. Er werden een aantal stellingen voorgelegd waar de panelleden hun visie op konden geven. Hierbij ging het over of de gemeente een actieve rol zou moeten oppakken en of dit ook als een verplichting zou kunnen worden opgelegd conform Amsterdams voorbeeld. Als Sportkoepel zijn wij zeker voor een veilig sportklimaat, maar niet voor dwang. Cultuurveranderingen gaan tenslotte niet van vandaag op morgen, maar vragen tijd.