Politiek debat 2022

(1 feb. ’22) Op 3 maart organiseert de Sportkoepel opnieuw een politiek debat voor de breedtesport. Inmiddels hebben er al 8 partijen aangegeven te zullen deelnemen. Op 17 februari organiseren we een voorbereidende sessie met de achterban om de stellingen te bespreken die we willen voorleggen aan de raadsleden. Aan de hand daarvan hopen we meer te horen over de plannen van de diverse partijen.

 

We hebben diverse filmpjes opgenomen waarin we onszelf introduceren en tevens iets vertellen over de dossiers waar wij mee bezig zijn.

  1. Voorzitter Bram Reudink, introductie
  2. Secretaris Ad Molenaar, motivatie en dossiers
  3. Penningmeester GP de Vries, motivatie en dossiers
  4. Bestuurslid Emmy In ‘t Veldt, motivatie en dossiers
  5. Bestuurslid Jan Buitenhuis, motivatie en dossiers
  6. Bestuurslid Joop Top, motivatie en dossiers
  7. Voorzitter Bram Reudink, afronding politiek debat
  8. Voorzitter Bram Reudink, vacature bestuurslid