Raad geinformeerd

(12 okt ´19) Vandaag heeft de Sportkoepel de raadsleden op de hoogte gebracht over de conclusies die wij hebben getrokken rondom de sportbegroting en de inventarisatie met betrekking tot het zaaltekort. Met deze informatie willen wij raadsleden op de hoogte brengen voordat de bezuinigingsplannen bekend zijn. Hiermee moet de raad in staat zijn om het college stevig aan de tand te voelen rondom de financiën en het zaaltekort.