Reclame belasting

(24 okt ’23) Een paar weken geleden werd duidelijk dat het college een reclamebelasting wil invoeren. In eerste instantie hadden wij als Sportkoepel niet het idee dat dit grote impact zou hebben op de sport. Tot vorige week maandag, toen werden er vragen gesteld door raadsfracties. Uit de reactie van het college bleek dat ook naamborden of reclameborden die zichtbaar zijn op de openbare weg belast zouden worden.

 

Woensdag 18 oktober vond een raadsvergadering plaats waarin de oppositie het college stevig aan de tand voelde. Deze vergadering werd om 11 uur verdaagd, zodat er op 1 november verder over gesproken kon worden. Als Sportkoepel hebben we aansluitend gevraagd om te mogen inspreken. Dit mocht niet meer, want we waren inmiddels te laat. Een formalistisch standpunt. Inmiddels hebben we de media ingeschakeld om te proberen het college tot inkeer te brengen. Zo hebben OOG, RTV Noord en het Dagblad aandacht besteed aan ons persbericht.

 

Als Sportkoepel willen wij helder in beeld krijgen wat precies de impact is van dit voornemen. Per definitie zijn wij tegen het invoeren van deze belasting voor sportverenigingen. Het gaat tenslotte om sponsorbedragen waarmee we de contributies laag kunnen houden.

 

Zie bericht OOG