Sport voor jeugd gratis?

(8 mrt ’22) Vanavond vond het door ons georganiseerde sportdebat plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Aan de hand van 3 stellingen kregen 11 raadsfracties de gelegenheid om hun ideeën te delen met de aanwezige sportbestuurders en andere belangstellenden. Debatleider Edith Frijlink gaf elk raadslid (of woordvoerder) 1 minuut de tijd om daarna de zaal bij de discussie te betrekken. Dit leverde interessante discussies op. Zo waren er twee partijen die sport gratis willen gaan maken voor jeugd. De overige partijen vroegen zich af hoe we dit gaan financieren en of dit wel zinvol is, aangezien de meeste inwoners de contributies prima zelf kunnen betalen. Wel was er vrij veel steun voor de stelling dat er extra geld naar breedtesport zou moeten. Dit vooral omdat er steeds meer mensen individueel sporten en de kosten voor het regelen van faciliteiten, niet ten koste moet gaan van de staande infrastructuur en dus de georganiseerde breedtesport. Voor de aanwezigen werd in ieder geval duidelijk dat er forse verschillen zijn in de manier waarop partijen aankijken tegen het investeren in sport. Het was in ieder geval een informatieve avond, waarbij het fijn was om elkaar weer eens live te zien.