Sportdebat Provinciale staten

(23 feb ’23) Ter voorbereiding op de verkiezingen van de Provinciale Staten, is vanavond het sportdebat georganiseerd. Maar liefst 18 partijen waren aanwezig om met elkaar te debatteren over diverse stellingen gericht op op sport. Alhoewel er partijen zijn die vinden dat de Provincie zich moet richten op de wettelijke taken waar sport niet bij hoort, was het overgrote deel van de aanwezigen wel van mening dat de Provincie een rol moet spelen als bruggenhoofd tussen de landelijke en lokale overheid. De provincie heeft momenteel circa 6,5 ton Euro beschikbaar voor sport. Hiervan gaat een fors deel naar het Huis voor de Sport, waar zij specifieke opdrachten voor uitvoert. Op de foto is te zien dat één van de stellingen ging over de vraag of de partijen van mening waren dat dit budget moet worden uitgebreid of niet.

 

Ook werd er bij de introductie het Human Capital Model er bij gepakt. In dit model is wetenschappelijk onderbouwd wat de postieve effecten zijn van sporten en bewegen. Een aanrader om eens door te nemen: Effecten van sporten en bewegen in het Human Capital Model – Allesoversport.nl