Van de bestuurstafel

(17 feb ’20) Een aantal dossiers staat al lang op de bestuursagenda: Gelijk Speelveld, Beter Benutten, Financiën, LED. Ook tijdens de laatste bestuursvergadering is er weer over gesproken. Het zijn weerbarstige thema’s. Steeds duiken er nieuwe  feiten, hindernissen, belemmeringen op, die op zich nauwelijks nieuwswaardig zijn, maar voorkomen dat er eindelijk een punt achter zo’n dossier kan worden gezet. Dat zou echt nieuws zijn!

En dan dienen zich natuurlijk nieuwe onderwerpen aan: harmonisatie Haren/Ten Boer in combinatie met harmonisatie tarieven, uitwerking lokaal sportakkoord, capaciteitsonderzoek eng een nieuw gemeentelijk beleidsplan Visie Sport en Bewegen.

Verder is de Sportkoepel betrokken bij het opzetten van een nieuwe expertmeeting vanuit de raad. Doel van de meeting is  dat raadsleden met sport in hun portefeuille een reële schets  krijgen van de stand van zaken aangaande sport in de gemeente Groningen. Het is voor de raadsleden primair bedoeld om te luisteren en om informatie op te halen.

Binnenkort krijgt u via een nieuwsbrief over een aantal van deze onderwerpen uitgebreidere informatie.