Van de bestuurstafel

(07 jan ’20) Vanavond hebben we bestuursvergadering gehad. Aan de orde zijn gekomen alcoholboetes, vervolg bezuinigingen, gelijk speelveld, capaciteitsonderzoek, lokaal sportakkoord en de agenda voor 2020. Een van de nieuwe onderwerpen op de agenda gaat de herijking van de tarieven zijn, die komend jaar veel tijd zal vragen van zowel de gemeente als de Sportkoepel. Het is een weerbarstig onderwerp, dat veel gevoeligheden zal kennen en waarover we intensief met de verenigingen in contact zullen treden. Ook is de achterban-meeting  van eind januari tot nader orde opgeschoven; we willen eerst meer concrete informatie hebben over de harmonisatie van Haren en Ten Boer en zijn hierover met de gemeente in gesprek.